5D1J (5 razy Dlaczego? 1 raz Jak?), czyli wzór na doskonalenie produkcji

Zarządzanie produkcją we współczesnych firmach koncentruje się w wielu wypadkach na trzech zasadniczych elementach:

  1. Uchwyceniu wszystkich kosztów produkcji.
  2. Dbaniu o wysoką jakość produktów przy zastosowaniu optymalnych (w domyśle niskich) nakładów.
  3. Na dotrzymaniu terminów dostaw wyrobów gotowych zamówionych przez klientów jak i kontrolowaniu terminów dostaw materiałów zamawianych u dostawców.

Koszty, jakość i terminy dostaw – to kluczowe informacje do prawidłowego zaplanowania i zrealizowania procesu produkcji. W firmie produkcyjnej rejestruje i przetwarza się całą masę różnego rodzaju danych oraz analizuje wskaźniki, które informują o produktywności, wydajności zasobów i efektywności działania. Ewentualne problemy w zakresie zarządzania produkcją są często spowodowane brakiem na czas konkretnych informacji. Informacja to dzisiaj podstawowy, najcenniejszy zasób, który uruchamia szereg innych działań. Zamówienie od klienta jest informacją do rozpoczęcia procesu planowania i przygotowania produkcji. Informacja ta wyznacza działania nie tylko dla produkcji, ale również dla innych działów: logistyki, zaopatrzenia, sprzedaży. magazynu itp. Informacja musi być spójna i musi dotrzeć do osób zainteresowanych w odpowiednim czasie. Jeśli tak nie jest, to zmniejsza się nasza przewaga konkurencyjna i zdolność spełnienia oczekiwań coraz bardziej wymagających klientów.

Takie wnioski wyciągnęliśmy po rozmowach z kierownikami i dyrektorami produkcji, którzy uczestniczyli w dotychczasowych konferencjach z cyklu „Informatyka w produkcji”.

Podczas „wiosennego” cyklu konferencji 2013 zaprezentowaliśmy w jaki sposób rozwiązywać problemy związane z planowaniem i sterowaniem produkcją, w jaki sposób eliminować muda, czyli marnotrawienie zasobów produkcyjnych, w jaki sposób podnosić efektywność procesów produkcji oraz wspomagać zarządzanie wizualne na produkcji.

Uczestnikom zaprezentowaliśmy autorski wzór, który można zastosować, aby ciągłe doskonalić proces produkcji i powiedzieliśmy za pomocą jakich narzędzi informatycznych ten proces można przeprowadzić.

Aby rozpocząć proces doskonalenia produkcji trzeba mieć skuteczne narzędzia, do poszukiwania przyczyn problemów jakie występują na produkcji i na styku produkcji oraz działów ściśle z nią powiązanych (logistyka, zaopatrzenie, magazyn, sprzedaż, księgowość, kadry). Aby znaleźć przyczynę problemu, należy sobie 5 razy zadać pytanie DLACZEGO ?? w domyśle coś nie działa lub działania nieprawidłowo. Każde DLACZEGO ?? – może dać inną odpowiedź i inny punkt widzenia. Po zadaniu pytań DLACZEGO ?? i zebraniu informacji o problemach i możliwych przyczynach, należy zadać sobie pytanie JAK ??, czyli co zrobić, żeby to zmienić i jak to zmienić.

Pokazaliśmy uczestnikom konferencji w jaki sposób mogą zmieniać swoją produkcję, gromadzić i przetwarzać informacje o jej przebiegu i eliminować lub ograniczać zbędne koszty oraz nieprawidłowe wykorzystanie zasobów. Naszymi podstawowymi narzędziami w zapewnieniu wsparcia firmom produkcyjnym są: wiedza z zakresu produkcji, doświadczenie we współpracy z wieloma firmami produkcyjnymi oraz system ERP Streamsoft Prestiż, którego wyróżnikiem jest moduł do zarządzania produkcją.