7 sposobów na redukcję kosztów

Czwarty cykl konferencji przygotowaliśmy pod hasłem „7 sposobów na redukcję kosztów”. Przygotowując ten cykl konferencji inspirowaliśmy się koncepcjami Taiichi Ohno w zakresie rozpoznania na produkcji „7 muda”, czyli 7 źródeł marnotrawstwa oraz dążeniem do optymalizacji kosztów, dzięki ustaleniu przyczyn i miejsc ich powstawania.

Zaprezentowaliśmy uczestnikom konferencji 7 źródeł kosztów niestandardowych i wiele sposobów na ich identyfikację i redukcję, dzięki zastosowaniu systemu do zarządzania firmą – Streamsoft Prestiż. System Prestiż wyróżniają właśnie rozwiązania dla firm produkcyjnych, które produkują tradycyjnie lub w duchu „lean manufacturing”.

Dzięki rozwiązaniom zawartych w systemie Prestiż pokazaliśmy uczestnikom jak można walczyć z:

Nadprodukcją – produkowanie z wyprzedzeniem w oczekiwaniu na zamówienia, które mogą nie nadejść

Oczekiwaniem – bezczynność na produkcji spowodowana awarią, której można by zapobiec gdyby regularnie przeglądać i konserwować maszyny i urządzenia na liniach lub w gniazdach lub bezczynność spowodowana oczekiwaniem na komponenty, materiały i surowce przeznaczone do produkcji (przekładanie zleceń, przeplanowywanie produkcji z powodu braku materiałów)

Przemieszczaniem – zbędne przemieszczanie materiałów i produktów pomiędzy fazami produkcji, które zostały źle zaplanowane, np. nieprzemyślane rozplanowanie gniazd roboczych powoduje, że wyrób krąży pomiędzy stanowiskami – a chodzi oto, żeby zaplanować mu jak najkrótszą trasę od momentu pobrania materiału do momentu wyprodukowania z niego gotowego wyrobu – takie zbędne przemieszczanie wydłuża czas realizacji zlecenia

Powtórnym przetwarzaniem – spowodowane przez elementy/podzespoły zepsute w procesie produkcji – powoduje to dodatkowe zużycie materiałów i komponentów

Zapasami – nadmierne zapasy, spowodowane niespójnymi danymi w zakresie polityki zaopatrzenia, materiały pobrane do magazynków przyprodukcyjnych, z których brak informacji o zużyciu; brak śledzenia materiałów pobranych do produkcji – śledzenie pozwala w każdym momencie zidentyfikować w jakiej fazie znajduje się materiał i ile go mamy

Zbędnymi ruchami – wykonywanie zbędnych czynności spowodowanych „bałaganiarstwem”: szukanie dokumentów, szukanie narzędzi itp.

Poprawianiem – przeróbki wyrobów spowodowane usterkami – reklamacje, zwroty naprawialne itp.