Produkcja to „czarna dziura”?

Po raz piąty zorganizowaliśmy konferencje z cyklu „Informatyka w produkcji”, pod hasłem: Produkcja to czarna dziura. Zaprezentowaliśmy uczestnikom konferencji, że mamy sposoby na to, aby opanować i skutecznie kontrolować informacyjną „czarną dziurę”. Większość kierowników i dyrektorów produkcji zwracała nam uwagę na problemy informatyczne związane m.in. z rejestracją danych z produkcji w toku, z brakiem spójnych danych gromadzonych w różnych obszarach firmy, z brakiem odpowiednich narzędzi, które nadążają za zmieniającą się produkcją, z kwestią użytkowania różnych niezintegrowanych programów. Sporo było również pytań dotyczących tego od czego rozpocząć informatyzację tak kluczowego obszaru firmy jakim jest produkcja. Na te pytania i problemy, które nurtują kadrę zarządzającą produkcją w mniejszych i większych przedsiębiorstwach – odpowiadaliśmy jesiennego cyklu „Informatyki w produkcji”.

Pokazaliśmy uczestnikom naszych konferencji, że mamy rozwiązania, które umożliwiają zarządzanie różnymi typami produkcji:

  • produkcją na magazyn – MTS (Make to stock)
  • produkcją na zamówienie – MTO (Make to Order)
  • montażem na zamówienie – ATO (Assembly to Order)

… i dzięki tym rozwiązaniom firmy produkcyjne, mogą gromadzić i przetwarzać wiele różnego rodzaju danych o przebiegu produkcji, śledzić materiały od momentu pobrania z magazynu surowców do uzyskania wyrobu gotowego, stworzyć powiązania pomiędzy zamówieniami i zleceniami produkcyjnymi, skutecznie usprawnić działania na produkcji oraz prawidłowo zidentyfikować i rozliczyć wszystkie koszty związane z realizacją procesów produkcyjnych.

Fakt, że znamy się na produkcji i pasjonują nas procesy jakie zachodzą w różnych firmach produkcyjnych – wyraża się w unikalnych rozwiązaniach, które opracowaliśmy. Wśród nich, należy wymienić m.in.:

  • modelowe wdrożenia produkcji
  • 7 sposobów na redukcję kosztów
  • KANBAN
  • zarządzanie jakością
  • wirtualne magazyny produkcji w toku
  • mechanizmy zarządzania produkcja projektową.