Michał Mrozkowiak

Dyrektor Działu Wdrożeń Streamsoft Prestiż

W zależności od tego, jaki jest profil produkcji w Twoim przedsiębiorstwie, potrzebujesz różnych narzędzi do usprawnienia przebiegu prac i zapewnienia ciągłego efektywnego zarządzania firmą. Zapewnia to system ERP. Dopasowany do bieżących potrzeb, z możliwością rozszerzenia o kolejne funkcjonalności. Wdrożenie systemu ERP do przedsiębiorstwa jest jak wprowadzenie spoiwa, które „gładko” połączy elementy składowe. Jakie wymierne korzyści nastąpią po wprowadzeniu systemu ERP i czy to się opłaca?

Cel – optymalizacja produkcji!

Celem przedsiębiorstwa jest produkcja jak największej ilości towaru w jak najkrótszym czasie. Do tego dochodzi zużycie minimalnej ilości surowca i energii potrzebnej do wyrobu wysokiej jakości produktu. Optymalizacja to odpowiedź na wyzwania firmy – począwszy od zaplanowania wyrobu, przez proces produkcyjny, aż do dostarczenia do klienta. Wdrożenie systemu klasy ERP jest zawsze usprawnieniem funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego skali możliwości przerobowych i ciągłego udoskonalania procesu produkcji.

Plusy z wdrożenia

Najważniejszą korzyścią, która najszybciej da się zauważyć, jest właśnie optymalizacja pracy, czego efektem jest oszczędność czasu podczas wprowadzania i przetwarzania danych. Za minimalizowaniem czasu pracy idą też oszczędności finansowe. Efektywność procesów redukuje niepotrzebne koszty związane m. in. z ręcznym i każdorazowym wprowadzaniem danych. Automatyzacja procesów wypiera – w pozytywnym tego znaczeniu – czasochłonną pracę człowieka. Technologie informatyczne wspomagają czynnik ludzki w kontrolowaniu i optymalizowaniu procesów produkcyjnych.

Płynność przepływu informacji

Wszystkie czynności odbywające się w ramach działalności przedsiębiorstwa łączą się i mają na siebie wpływ, nawet jeśli nie widać tego na pierwszy rzut oka. Komunikacja pomiędzy działami produkcji i sprzedaży, wymiana informacji i obieg dokumentów w całej firmie, spójność danych, usystematyzowanie i gromadzenie ich w systemie oraz możliwość analizowania ich – to wszystko wspomaga zarządzanie. Dodatkowym atutem jest dostępność informacji online w jednym miejscu w czasie rzeczywistym. Dane, z których można wygenerować raporty i zestawienia w systemie, stanowią podstawę do analiz produkcji lub sprzedaży wykorzystywanych przez kadrę kierowniczą w decyzjach o poprawie wydajności.

Usprawnienie planowania produkcji

Planowanie produkcji pod względem wykorzystania ilości materiałów i optymalnego użycia surowców z minimalnym generowaniem odpadów lub zagospodarowaniem ich do ponownego przetwórstwa – to kluczowe korzyści z wprowadzenia systemu ERP. Oprócz tego zapewnia on dostęp do stanów magazynowych, wylicza koszt zużycia surowców, realizuje zamówienia na aktualne braki. Tym samym obliczenie całego nakładu finansowego produkcji w systemie ERP jest dla osób za to odpowiedzialnych łatwe i intuicyjne.

Budowa modułowa systemu Streamsoft Prestiż pozwala na elastyczne dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstwa i daje wymierne korzyści. Implementacja każdego z modułów systemu lub kilku wybranych wpływa na produktywność firmy.

Skuteczna produkcja w praktyce firm

Pokazujemy efektywny przebieg procesów - krok po kroku, na konkretnych przykładach!