Michał Mrozkowiak

Dyrektor Działu Wdrożeń Streamsoft Prestiż

Dynamika zmian biznesowych stwarza okoliczności do wprowadzania innowacji technologicznych w firmie. O ile w początkowej fazie, po rozruchu nowej firmy, zdobyciu klientów i podjęciu produkcji, wszystko powoli się stabilizuje, to z czasem zleceń przybywa, nowych pracowników również. Rozrastają się poszczególne działy w firmie i coraz bardziej potrzebne jest usprawnienie procesów produkcji, sprzedaży, komunikacji. Wdrożenie systemu ERP optymalizuje operacje związane z produkcją i zwiększa konkurencyjność. Warto więc rozważyć taki krok, gdy przedsiębiorstwo się rozwija.

Co to da?

Nieefektywne działania w przedsiębiorstwie da się usprawnić przez wprowadzenie systemu ERP. Pozornie wydaje się to bardzo skomplikowane i kosztowne, ale doświadczenie, którego nabędzie firma przy współpracy z kompetentnym zespołem wdrożeniowym pozwoli bezproblemowo przejść przez proces implementacji. A najważniejszym efektem jest wzrost produktywności. Inwestycja się opłaci, ponieważ przyspieszy procesy organizacyjne i komunikację w firmie oraz zminimalizuje tym samym koszty związane z wprowadzaniem danych do systemu.

Przygotuj się

Nie tylko profesjonalny zespół wdrożeniowy ma za zadanie przeprowadzić dokładną analizę Twojego przedsiębiorstwa. Jak działa dotychczas używany system i czy rozwiązanie jest wydajne – odpowiedzi na te pytania udzielą planiści i kadra zarządcza. Realizacja wdrożenia wymaga wstępnego przygotowania listy celów. Czego przedsiębiorstwo oczekuje od wprowadzenia systemu ERP i jak widzi sam proces implementacji.

Indywidualne podejście zespołu wdrożeniowego jest kluczem do sukcesu usprawnienia działalności przedsiębiorstwa. Współpraca, aby przebiegała prawidłowo, wymaga znalezienia wspólnego celu. Obu stronom powinno zależeć na sukcesie wdrożenia. Należy również liczyć się z tym, że jest to proces długotrwały, a utrzymanie relacji partnerskich między inwestorem a wykonawcą owocuje pomyślną kooperacją. W trakcie procesu wdrożenia może nastąpić zmiana priorytetów biznesowych, na co również dobrze jest się przygotować.

A więc, kiedy jest czas na ERP?

Gdy przychodzi moment, w którym dotychczasowe rozwiązania już nie są wystarczające.

Kiedy jeszcze?

Gdy bardziej opłaca się wdrożenie zupełnie nowych rozwiązań, niż aktualizacja dotychczasowych systemów. Gdy okazuje się, że dotychczas użytkowane rozwiązanie jest niekompatybilne z aplikacjami wymagającymi współpracy. Kiedy nie ma dobrej komunikacji pomiędzy działem produkcji i sprzedaży. Gdy potrzeba przerzucić się z dokumentacji papierowej na dokumenty elektroniczne. Jeżeli procesy mechaniczne spowalniają pracę, jest ona nieefektywna, automatyzacja ją usprawni.

Optymalizacja wyżej wymienionych kwestii zapewni system ERP Streamsoft Prestiż. Moduły, z których system jest zbudowany dostosowane są do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Funkcjonalności takie jak m. in. Logistyka, Finanse i księgowość czy moduł Handlowo-magazynowy to elementy integralne, tworzące wspólną bazę danych dla całej firmy. Płynny przesył dokumentów dzięki modułowi DMS usprawnia komunikację między poszczególnymi działami. Przy współpracy z zespołem wdrożeniowym udaje się określić cele przedsiębiorstwa i dostosować rozwiązania IT do strategii biznesowej i rozwoju firmy. Wsparcie ze strony Streamsoft gwarantuje zawsze aktualny system i profesjonalne usługi serwisowe.

Poznaj orientacyjny koszt wdrożenia

Ile kosztuje system ERP dla Twojej firmy?