Mariusz Smoliński

Dyrektor ds. Rozwoju Produktu Streamsoft Prestiż

Istnieją pewne rodzaje produktów, dla których istnieje konieczność umożliwienia przeprowadzenia tzw. identyfikacji wstecznej wyrobu, czyli dokładnego określenia z jakich materiałów wyrób został wykonany, skąd one pochodziły itp.

Dotyczy to np. branży motoryzacyjnej czy farmaceutycznej i dyktowane jest najczęściej kwestią dbałości o bezpieczeństwo użytkownika (konsumenta).

Streamsoft Prestiż zapewnia reidentyfikację w oparciu o odtworzenie historii technologii produkcji wyrobu i jego strukturę. W systemie można również kontrolować dostawy materiałów, surowców i komponentów po numerze dostawy/partii.

Dzięki meldunkom zwrotnym z produkcji, osoby zarządzające uzyskują również informacje o tym, który pracownik lub brygada robocza realizowali dane zlecenie lub konkretną operację. Meldunki umożliwiają również śledzenie postępu w realizacji zlecenia.

Skuteczna produkcja w praktyce firm

Pokazujemy efektywny przebieg procesów - krok po kroku, na konkretnych przykładach!